אמנון (זיגי) בן חיים
Groovy Grove
1983

מרכז מידע לאמנות ישראלית