אמנון (זיגי) בן חיים
רוח עתיקה
1990

מרכז מידע לאמנות ישראלית