אמנון (זיגי) בן חיים
תנועה בנוף
1992

מרכז מידע לאמנות ישראלית