אמנון (זיגי) בן חיים
העץ
1980

מרכז מידע לאמנות ישראלית