אמנון (זיגי) בן חיים
הריקוד
1987

מרכז מידע לאמנות ישראלית