ליאורה חשין
יצירה
צילום וכתב יד

מרכז מידע לאמנות ישראלית