ציונה תג'ר
ישראלית, 1988-1900
מעבר הרכבת ברח' הרצל
1920
צבעי-שמן על בד
גובה 46 ס''מ, רוחב 55 ס''מ
אוסף מוזיאון תל-אביב לאמנות

מרכז מידע לאמנות ישראלית