יגאל תומרקין
Israeli, born Germany, 1933
בלבואר 5
1994
פלדה מחושלת וזכוכית
גובה 300 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית