יגאל תומרקין
Israeli, born Germany, 1933
ספר משהו על זיתים
1997

מרכז מידע לאמנות ישראלית