שלום סבה
בוקר (הרועה הצעיר)
1960
צבעי-שמן על פרספקס
גובה 51 ס''מ, רוחב 77 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית