אירית חמו
מתוך ''עבודות על נייר''
1991
פחם על נייר
גובה 97 ס''מ, רוחב 73 ס''מ

מרכז מידע לאמנות ישראלית