פנחס ליטבינובסקי
מוכרת התרנגולות
1930 בקירוב
שמן על בד
61 x 38 cm.

מרכז מידע לאמנות ישראלית