אריה ארוך
ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1974-1908
סירה
1968
צבעי-שמן על מזוניט
גובה 55.5 ס''מ, רוחב 64.5 ס''מ
אוסף פרטי
© עיזבון האמן

Publications: מנדלסון, אמיתי, מרחבים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2013

תערוכות: אמנות ישראלית: דגשים חזקים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 06/10/1994 - 11/11/1994
אריה ארוך: עבודות ממוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, בית האמנים, שמואל הנגיד 12, ירושלים, 01/11/2008 - 13/12/2008
מרחבים: רכישות חדשות + עבודות מהאוסף, מוזיאון ישראל, ירושלים, 19/12/2012 - 02/04/2013
אריה ארוך: צורת הדבר, מוזיאון ישראל, ירושלים, חדר חגית והאולם לאמנות ישראלית, 04/01/2019 - 26/10/2019

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים