אריה ארוך
ישראלי (יליד רוסיה), 1974-1908
ציור על תבליט
1969
עיפרון וצבעי-שמן על נייר מודפס המודבק על מבנה עץ
גובה 31.5 ס''מ, רוחב 41.5 ס''מ

שאילה ארוכת-טווח מאת משפחת ארוך, תל-אביב
מספר רישום: L-B86.041

תערוכות: אמנות ישראלית: דגשים חזקים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 06/10/1994 - 11/11/1994
אריה ארוך: עבודות ממוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, בית האמנים, שמואל הנגיד 12, ירושלים, 01/11/2008 - 13/12/2008

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
אמנות ישראלית