אריה ארוך
ישראלי (יליד רוסיה), 1974-1908
קובייה
1968
צבעי-שמן וגרפיט על נייר
גובה 24 ס''מ, רוחב 35 ס''מ

שאילה ארוכת-טווח מאת משפחת ארוך, תל-אביב
מספר רישום: L-B86.044

תערוכות: אמנות ישראלית: דגשים חזקים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 06/10/1994 - 11/11/1994
אריה ארוך: עבודות ממוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, בית האמנים, שמואל הנגיד 12, ירושלים, 01/11/2008 - 13/12/2008
אריה ארוך: צורת הדבר, מוזיאון ישראל, ירושלים, חדר חגית והאולם לאמנות ישראלית, 04/01/2019 - 26/10/2019

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
אמנות ישראלית