נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1980-1898
נוף טבריה
1928
צבעי-שמן על בד
גובה 58.5 ס''מ ,רוחב 73.5 ס''מ

שאילה ארוכת-טווח מאת הלן ריקון, ניו-רושל, ניו-יורק

Publications: צלמונה, יגאל, 100 שנות אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010

תערוכות: תצוגת קבע 2010 - אמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2010 - 10/05/2015

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
אמנות ישראלית