גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 1942–2008
מודעות אבל מעיתון ''הארץ'', 28 בנובמבר 2008

תצלום תיעודי מעיזבון גדעון גכטמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית