גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 1942- 2008
מודעת אבל
1975
תצלום תיעודי

תצלום תיעודי מעיזבון גדעון גכטמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית