גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 1924- 2008
מיצב
1984
עירוב טכניקות
מידות משתנות
עזבון האמן

תערוכות: גדעון גכטמן - עבודות, נעמי גבעון, אמנות בת זמננו, תל-אביב, 19/11/1984 - 07/12/1984

מרכז מידע לאמנות ישראלית