גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 1942- 2008
מיטות (מראה הצבה)
1985
עירוב טכניקות
מידות משתנות
עזבון האמן

מיטות, גלריה הקיבוץ, תל אביב-יפו, 1985

מרכז מידע לאמנות ישראלית