גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 1942- 2008
יותם
1999
עירוב טכניקות
מידות משתנות
© עיזבון האמן

תערוכות: יותם, מוזיאון הרצליה לאמנות, הרצליה, 2000
יותם, המשכן לאמנות ע''ש חיים אתר, קיבוץ עין חרוד, 2000
גדעון גכטמן 1942–2008, מוזיאון ישראל, ירושלים, 04/12/2013 - 05/04/2014

תצלום: © עודד לבל
מרכז מידע לאמנות ישראלית