אברהם אופק
ישראלי (יליד בולגריה), 1990-1935
ציור קיר
1972
בניין הדואר המרכזי, רחוב יפו, ירושלים
© עיזבון האמן

תצלום: (CC BY-SA 3.0) Yoninah
מרכז מידע לאמנות ישראלית