בוקי שוורץ
ישראלי, 1932-2009, פעל בישראל ואמריקה
מטרופוליס
1990
פלדה מגולוונת
חזית ספריית מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית