צבי אלדובי
ישראלי, יליד גליציה, 1996-1904
''גוילים פרושים''
1970
ברונזה
רחבת בית הכנסת, קריית גת

מרכז מידע לאמנות ישראלית