צבי אלדובי
ישראלי, יליד גליציה, 1996-1904
מחיצה אמנותית
1979
עץ
16 מ'
בית כנסת רמת-חן, פתח תקוה

מרכז מידע לאמנות ישראלית