צבי אלדבי
ישראלי, יליד גליציה, 1904-1996
יזכור
1975
בית לוחמי הגיטאות, קיבוץ לוחמי הגיטאות

מרכז מידע לאמנות ישראלית