דנה בהרב
ישראל, 1962
פיסול סביבתי
המרכז המסחרי נוה אמירים, הרצליה

מרכז מידע לאמנות ישראלית