דנה בהרב
ישראל, 1962
פיסול סביבתי
1990
גן הפסלים צריפין, ראשון--לציון

מרכז מידע לאמנות ישראלית