דורון בר אדון
ישראלי, נולד ב-1940
תבליט קיר
1977-1976
בטון
בניין המועצה האזורית, אשכול

מרכז מידע לאמנות ישראלית