הילה בן ארי
קיבוץ יגור, ישראל, 1972
שמורה
2008
גן הפסלים ע"ש אבי רן, חיפה,

מרכז מידע לאמנות ישראלית