יוחנן בן יעקב
גרמניה, 1913
פיסול סביבתי
מוזיאון ההעפלה וחיל הים, חיפה

מרכז מידע לאמנות ישראלית