יוחנן בן יעקב
גרמניה, 1913
פיסול סביבתי
מרכז חינוך ליאו באק, חיפה

מרכז מידע לאמנות ישראלית