יוחנן בן יעקב
גרמניה, 1913
פיסול סביבתי
קיבוץ דורות

מרכז מידע לאמנות ישראלית