יוחנן בן יעקב
גרמניה, 1913
ארון קודש
1979
קיבוץ יפתח

מרכז מידע לאמנות ישראלית