יוחנן בן יעקב
גרמניה, 1913
פיסול סביבתי
רמת השופט

מרכז מידע לאמנות ישראלית