משה ציפר
פולין, 1902-1989
פיסול סביבתי
גן הפסלים, צפת

מרכז מידע לאמנות ישראלית