גל וינשטיין
ישראלי, נולד ב-1970
משחק לבן, עבודה שחורה
2008
גן הפסלים ע"ש אבי רן, חיפה

©2018 Israel Public Art
מרכז מידע לאמנות ישראלית