גן אולמן
ישראל, 1935
מגן (לוגו-סמל) הדסה לפארק עירוני
1986
שמן על עץ
בנק הלאומי, גן העיר, תל אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית