משה קסטל
ישראל, 1909-1991
ציור קיר
1958
אודיטוריום, צ'רציל, הטכניון, חיפה

מרכז מידע לאמנות ישראלית