משה קסטל
ישראל, 1909-1991
יחד שבטי ישראל
1987
קיר-תבליט ענקמתחם הבורסה, רמת-גן

מרכז מידע לאמנות ישראלית