מיכל חלבין
ישראל, 1974
ציור דיוקן אריסטו על חזית בניין עיריית תל אביב.
2004
חזית בנין העיריה, תל-אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית