יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה ב-1933
מיצב ברזל ואבן
פרק הירקון, תל אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית