יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה ב-1933
קבוצה של תכונות גיאומטריות בדרך השביל
פרק הירקון, תל אביב

©2018 Israel Public Art
מרכז מידע לאמנות ישראלית