יצחק דנציגר
ישראלי, יליד גרמניה, 1977-1916
שיקום מחצבת נשר
1971
מחצבת נשר, חיפה

תערוכות: מהנוף אל ההפשטה ומההפשטה אל הטבע, מוזיאון ישראל, ירושלים, 10/10/1972 - 27/01/1973

מרכז מידע לאמנות ישראלית