מרדכי גומפל
גרמניה, 1912-2009
פסיפס
דגון סילו , חיפה

מרכז מידע לאמנות ישראלית