מרדכי גומפל
ישראלי (יליד גרמניה), 2009-1912
ואספת דגנך
1955
סגרפיטו
ממגורות דגון, חיפה
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית