מרדכי גומפל
ישראלי (יליד גרמניה), 2009-1912
ציור קיר
1960
סגריפיטו
רוחב 1500 ס''מ
חדר האוכל, תחנת הכוח, חיפה
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית