מרדכי גומפל
גרמניה, 1912-2009
איכרים עובדים
1961
חברת החשמל, חיפה

מרכז מידע לאמנות ישראלית