משה גאנה
ירושלים, ישראל, 1983-1914
פסלי קיר
כפר אביחיל

מרכז מידע לאמנות ישראלית