משה גאנה
ירושלים, ישראל, 1983-1914
פסל קיר
בית שלום עליכם, תל-אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית