משה גאנה
ירושלים, ישראל, 1983-1914
פסל ברל כצנלסון

מרכז מידע לאמנות ישראלית