אהרן כהנא
ישראלי, יליד גרמניה, 1967-1905
עקידת יצחק
1954
קיר קרמי
האוניברסיטה העברית בירושלים, גבעת רם

רן בן יעקב, ויקיפדיה CC-BY-SA-3.0
מרכז מידע לאמנות ישראלית